arrow-slider-left arrow-slider-right

About Page

ŞİRKET PROFİLİ

1991 yılında kurulan ERGOTEM, benimsemiş olduğu istikrarlı gelişim felsefesiyle yirmi yılı aşkın süredir yerel ve uluslararası piyasalarda faaliyet göstermekte ve sahip olduğu olağanüstü potansiyeliyle gelecek vaat etmektedir.

ERGOTEM, son yirmi yıldır, elektrik, doğal gaz, yağ ve petrol sektörleri ile çimento, çelik, cam, kâğıt ve taşçılık sektörlerine mühendislik hizmeti verme konusunda mükemmeliyet ve üstün güvenirlilik itibarı elde etmiştir. Geniş çaplı projeleriyle, ERGOTEM, fabrika donanımı, teknik projeler, sektörel sert kaplama koruma çözümleri ve bakım faaliyetleri alanında uzmanlaşmaktadır.

ERGOTEM, proje sahaları için yüklenicilik faaliyetleri, tek bir teçhizat parçasından bütün bir projeye kadar üretim, mühendislik, tedarik, montaj ve bakım hizmetleri temin edip, doğal kaynak kullanımı alanındaki sanayi sektörüne yüksek kalitede hizmet sunduğundan pek çok projede öncelikli tercih edilen ortaklardan biri konumundadır.

ERGOTEM, önemli Uluslararası Kalite Sertifikalarına uygun olarak faaliyetlerini tasdik ettirmiştir (ISO 9001, AQAP 2110, OHSAS 18001, ISO 14001, EN 1090).

Nitelikli çalışanları ve kaliteli teknik kaynakları, en gelişmiş üretim yetenekleri ve yenilikçi yönelimi sayesinde, ERGOTEM 200’den fazla işvereniyle birlikte sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmuştur.

İlk bakışta ERGOTEM:

 • Kadro: 200’den fazla işveren
 • Hizmetler: Farklı sanayi dalları için Uzmanlaşmış Mühendislik hizmetleri
 • Ürünler: Yüksek standartta kurum içi üretim
 • Müşteriler: Yerli müşteri ilişkileri ve uluslararası faaliyet
 • Tedarikçiler: Dünya çapında yerel tedarik ağı
 • AR & GE: Yeniliğe sürekli yatırım
 • Küresel Ağ: Uluslararası piyasalarda Faaliyetler & İhracatlar

VİZYON & DEĞERLER

MİSYON:

Misyonumuz, sizlere gelişmekte olan mühendislik ihtiyaçlarınız için en yenilikçi çözümler sunmak ve sürdürülebilir tedarik/üretim teknolojileri, montaj, bakım, çevre koruma ve altyapı işlerinde en iyisi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ:

ERGOTEM’in yıllardır gerçekleştirdiği başarılı faaliyetler, Kadrosu, Müşterileri, Tedarikçiler, Yüklenici ve Yenilikçi yönelimi ile şirketin bünyesine kazınan temel değerleri esas almaktadır.

 • Dürüstlük
  Gerek kurum içi, gerek kurum dışı ilişkilerde dürüstlük, adalet, saygı ve şeffaflığı temel almaktayız.
 • Mükemmeliyet
  Hammaddeden son ürüne kadar tedarik zincirimizdeki ürünleri yüksek kalite ve hizmetle temin ediyoruz.
 • Sorumluluk
  Faaliyet gösterdiğimiz yerel, bölgesel ve uluslararası arenada, çevremize ve topluma karşı sorumluluk alıyoruz.

KADROMUZ:

İnsan Kaynakları, ERGOTEM’in en değerli ve stratejik varlığı olmasının yanı sıra, rekabet üstünlüğü de sağlamaktadır. Ekonomik büyümeye büyük katkıda bulunan kadromuz teknik bilgi ve deneyimin en önemli bekçileri sayılmaktadır.

ERGOTEM S.A.’nın Yönetim Kurulu dokuz (9) üyeden oluşmaktadır:

 • Müdür ve Yönetim Müdürü
 • Teknik İşler Müdürü
 • Ticari İşler Müdürü
 • Fen İşleri Müdürü
 • İnsan Kaynakları Müdürü
 • Kalite Güvence Müdürü
 • Satın Alma Müdürü
 • Üretim Atölye Müdürü
 • Muhasebe ve Finans Müdürü
 • Şantiye Müdürü
 • Lojistik ve Malzeme Aktarımı

ERGOTEM yönetim yapısı beş ana bölüme ayrılmaktadır:

 • Mühendislik ve Teknik İşler Bölümü
 • Ticari İşler Bölümü
 • Tedarik/Satın alma/Aktarım Bölümü
 • Muhasebe ve Finans Bölümü
 • İnsan Kaynakları

Mühendislik ve Teknik İşler Bölümü mühendislik projeleri, atölye üretimi, kalite kontrol ve güvence faaliyetleri ile montaj, bakım işleri, envanter kontrolü ve taşıma faaliyetlerinden sorumludur.

Ticari İşler Bölümü, ERGOTEM’in Sert Kaplama faaliyetlerinden, ihracat, satış ve pazarlama girişimlerinden sorumludur.

Tedarik Bölümü, ERGOTEM’de çok önemli bir role sahip olup, en iyi kalitede ham madde satın alma ve bu ürünlerin üretim hattına aktarımından sorumludur.

Muhasebe ve Finans Bölümü şirketin finansal ve kontrol faaliyetlerinden sorumludur.

İnsan Kaynakları Bölümü, merkez binalar ile proje yerlerindeki ERGOTEM iş gücünün eğitimi, maaş bordroları ve personel sosyal yardımlarından sorumludur.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

Etik davranış ticari faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. ERGOTEM’e göre, ticari faaliyetler etik bir şekilde gerçekleştirilmeli, paydaşların hakları gözetilmeli ve içinde yaşanılan topluma değer verilmelidir.

Sorumluluk içeren faaliyetler ve yöntemler, ERGOTEM’in yaptığı her işte çevreye ve topluma son derece saygı gösterdiğini garantiliyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk, tüm çalışanlar için güvenilir, sağlıklı ve adil bir iş sahası oluşturmak için gerekli adımların atılmasını, çevresel sürdürülebilirliğin teşvik edilmesini, yerel toplulukların desteklenmesini ve teşvik edilmesini, küresel faaliyetlerde en yüksek etik standartların korunması gerektiğini vurgulamaktadır.

 • Çevresel Sürdürülebilirlik
 • Toplum
 • Güvenli İşyeri
 • İş Etiği ve Davranış Kuralları

Çevresel Sürdürülebilirlik ERGOTEM’in gündeminde gittikçe artan bir öneme sahiptir. Hem karbon iz bölgesini azaltarak hem de yüksek performans, enerji tasarruflu son ürünler oluşturarak iklim değişimi sorununun gündeme gelmesinde anahtar ve yapıcı rol oynamaktadır.

Şirket faaliyetleri, ilgili sertifikalarla onaylanmıştır: ISO 14001:

“TUV INTER CERT tarafından onaylanmış 2004 ‘ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ’”

Her işletmenin çalıştığı yerde yaşayan toplum ve topluluklar üzerinde etkisi vardır.

Bu nedenle, ERGOTEM çeşitli yönlerden yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Çalışanlarının ve yüklenicilerinin her gün işten eve güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak ERGOTEM’ için büyük önem arz etmektedir.

Çalışanlarımız ve yüklenicilerimize en son güvenlik standartlarıyla uyumlu son derece iyi çalışma koşulları temin etmeyi görev edinmekteyiz. Güvenlik konusunda mükemmeliyetçiliğimiz ticari faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olup, sağlık ve güvenlik konusu politika, standart ve çalışma prosedürlerimizde önemli yere sahiptir.

Dünyanın her yerindeki tedarikçilerimiz, yüklenicilerimiz ve ortaklarımız için sağlık & güvenlik simgesi olmayı amaçlamaktayız. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla, ERGOTEM, sanayilerin en iyi faaliyetlerine dayanan değişim yönetimi, revizyon ve denetim prensiplerinden oluşan Sağlık & Güvenlik Yönetimi sistemini kullanmaktadır. Bu nedenle, ERGOTEM şu sertifikalarla onaylanmıştır:

“LL – C Sertifası onaylı BS OHSAS 18001: 2007 ‘SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİMİ SİSTEMİ”

Her işletmenin çalıştığı yerde yaşayan toplum ve topluluklar üzerinde etkisi vardır.

Bu nedenle, ERGOTEM çeşitli yönlerden yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

SERTİFİKALAR

Sertifikalar

Üstün kalitede ürün ve hizmet sunmak, ERGOTEM’in temel öncelliğidir.

ERGOTEM olarak; tüm üretim ve proje uygulama aşamalarında, iş güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında en yüksek kalite standartları temin etmek amacıyla birtakım yöntemler geliştirdik.

İş Güvenliği

ERGOTEM en gelişmiş güvenlik standartlarına uygun olarak çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için mükemmel çalışma koşulları temin etmektedir. İş güvenliği faaliyetlerimizin önemli bir parçasını oluşturmakta olup, çalışanlarımızın her biri daimi ve koşulsuz çaba göstermektedirler.

ERGOTEM, yaptığı bütün işlerde, HSE Yönetim Sistemini kullanıp, büyük oranda ondan faydalanmaktadır.

ERGOTEM aşağıdaki sertifika ile onaylanmıştır.

Çevresel

Hem karbon iz bölgesini azaltarak hem de yüksek performans, enerji tasarruflu son ürünler oluşturarak iklim değişimi sorununun gündeme gelmesinde anahtar ve yapıcı rol oynamaktadır.