ÇEVRE KORUMA İŞLERİ

Çevresel sürdürülebilirlik, ERGOTEM’in yürüttüğü faaliyetler arasında gitgide daha çok önem kazanan bir gündem maddesi olmaktadır. ERGOTEM bu doğrultuda; doğal kaynakların korunmasına, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeye, Yunanistan’da ve dünyanın pek çok yerinde önemli katkılar sunacak şekilde şirket yapısını geliştirmeye odaklanan sayısız proje üstlenmiştir.

ERGOTEM; proje planlama, tasarımı ve uygulaması alanlarında tam hizmet sunma konusunda kazandığı sonsuz deneyimi sizlerle paylaşır.

Başlıca Ürünlerimiz

Kentsel Atık Arıtma Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesisleri

Asbestten Arındırma ve Onarım İşleri

Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi ve Azot Oksit Arıtma Tesisi Kurulumları

Kontrolsüz Atık Tasfiyesi ve Kirlenme Alanlarının Islahı