MONTAJ & BAKIM

ERGOTEM; dünya genelinde Enerji Üretimi, Petrol ve Gaz, Madencilik, Kimya ve Petrokimya Sanayi, Çevre Koruma, Telekomünikasyon ve Savunma gibi çeşitli sanayi sektörlerinde bir çok endüstriyel Montaj ve Bakım projelerinde yer almıştır.

ERGOTEM; farklı projelerde üstün deneyim kazanmış olup, her tip Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) projeleri için ve sistem kapatmayı da içeren acil bakım istemleri için ideal çalışma ortağı olarak alanında deneyimli mühendislere ve inşaat uzmanlarına destek sunabilmektedir.

Başlıca Projelerimiz:

Enerji Üretimi

Linyit ve Kahverengi Kömür Yakıtlı Termik Santraller

Termik Santrallerdeki Baca Gazı Kükürt Arıtma (FGD) Tesisleri

Dizel Yakıtlı Gaz Türbinleri için Kombine Çevrim Santralleri

Dizel Yakıtlı Gaz Türbinleri için Açık Çevrim Santralleri

Dizel Motorlu Termik Elektrik Santralleri

Kıyı Ötesi Projeler

Hidroelektrik Santralleri

Diğer (Yenilenebilir enerji, Elektrik Santrallerinden Merkezi Isıtma, vb)

Petrol ve Gaz

Petrol Rafinerisi Kurulumları (İşlem Birimleri, Yardımcı Tesisler, vb)

Doğal Gaz Boru Hattı Kurulumları ve ilgili kısımlar (M/R – Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonları gibi)

Akaryakıt Boru Hatları, Bunların Kurulumları ve ilgili kısımlar (Filtre İstasyonları, Yakıt Çıkış/Alış sistemleri gibi)

LNG Kurulumları

Petrol Depolama Tankı Sahaları ve ilgili kurulumlar

Tankere Yükleme Sistemi Kurulumları

Çevre Koruma

Atık Su Arıtma Tesisleri

Kentsel Atık Arıtma Tesisleri

Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi ve Azot Oksit Arıtma Tesisi Kurulumları

AAsbestten Arındırma ve Onarım İşleri

Çevre Koruma Alanındaki Diğer Kurulumlar

Madencilik

Linyit ve Kahverengi Kömür Madenciliği Donanımları (ekskavatör, istifleme makinesi, vb.)

Taşıma Sistemleri

Beton Tesisi ve Diğer Madencilik Tesisleri

Telekomünikasyon

Towers

Defense

Hangarlar

Uçaklar için Pompa İstasyonları