MONTAJ & BAKIM

ERGOTEM; dünya genelinde Enerji Üretimi, Petrol ve Gaz, Madencilik, Kimya ve Petrokimya Sanayi, Çevre Koruma, Telekomünikasyon ve Savunma gibi çeşitli sanayi sektörlerinde bir çok endüstriyel Montaj ve Bakım projelerinde yer almıştır. ERGOTEM; farklı projelerde üstün deneyim kazanmış olup, her tip Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) projeleri için ve sistem kapatmayı da içeren acil bakım istemleri için ideal çalışma ortağı olarak alanında deneyimli mühendislere ve inşaat uzmanlarına destek sunabilmektedir.
Başlıca Projelerimiz:


Enerji Üretimi

Linyit ve Kahverengi Kömür Yakıtlı Termik Santraller
Termik Santrallerdeki Baca Gazı Kükürt Arıtma (FGD) Tesisleri
Dizel Yakıtlı Gaz Türbinleri için Kombine Çevrim Santralleri
Dizel Yakıtlı Gaz Türbinleri için Açık Çevrim Santralleri
Dizel Motorlu Termik Elektrik Santralleri
Kıyı Ötesi Projeler
Hidroelektrik Santralleri
Diğer (Yenilenebilir enerji, Elektrik Santrallerinden Merkezi Isıtma, vb)

Petrol ve Gaz

Petrol Rafinerisi Kurulumları (İşlem Birimleri, Yardımcı Tesisler, vb)
Doğal Gaz Boru Hattı Kurulumları ve ilgili kısımlar (M/R – Ölçüm ve Basınç Düşürme İstasyonları gibi)
Akaryakıt Boru Hatları, Bunların Kurulumları ve ilgili kısımlar (Filtre İstasyonları, Yakıt Çıkış/Alış sistemleri gibi)
LNG Kurulumları
Petrol Depolama Tankı Sahaları ve ilgili kurulumlar
Tankere Yükleme Sistemi Kurulumları

Çevre Koruma

Atık Su Arıtma Tesisleri
Kentsel Atık Arıtma Tesisleri
Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi ve Azot Oksit Arıtma Tesisi Kurulumları
AAsbestten Arındırma ve Onarım İşleri
Çevre Koruma Alanındaki Diğer Kurulumlar

Madencilik

Linyit ve Kahverengi Kömür Madenciliği Donanımları (ekskavatör, istifleme makinesi, vb.)
Taşıma Sistemleri
Beton Tesisi ve Diğer Madencilik Tesisleri

Telekomünikasyon

Towers

Defense

Hangarlar
Uçaklar için Pompa İstasyonları