ÇEVRE KORUMA İŞLERİ

Çevresel sürdürülebilirlik, ERGOTEM’in yürüttüğü faaliyetler arasında gitgide daha çok önem kazanan bir gündem maddesi olmaktadır. ERGOTEM bu doğrultuda; doğal kaynakların korunmasına, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeye, Yunanistan’da ve dünyanın pek çok yerinde önemli katkılar sunacak şekilde şirket yapısını geliştirmeye odaklanan sayısız proje üstlenmiştir.

ERGOTEM; proje planlama, tasarımı ve uygulaması alanlarında tam hizmet sunma konusunda kazandığı sonsuz deneyimi sizlerle paylaşır.